Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Լրացրո՛ւ տառերը 2Մ.
2. Գտի՛ր արմատները, կազմի՛ր բառը 7Մ.
3. Կազմի՛ր բառեր 7Մ.
4. Առանձնացրո՛ւ նույն արմատն ունեցող բառերը 4Մ.