1. Տրված բառաշարքում ո՞ր արմատը կավելացնես:
 
հով, թե՞ ով
 
ամպ...անի, ...անոց, ...հար
 
Պատասխան.
 
2. Ավելացրո՛ւ արմատը, բառերը գրի՛ր լրիվ, պահպանի՛ր հերթականությունը, բացատնե՛ր թող և ստորակե՛տ դիր:
 
Պատասխան.