Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հ բաղաձայնի արտասանությունը և ուղղագրությունը Ներկայացվում են հ բաղաձայնի արտասանության և գրության կանոնները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լրացրո՛ւ տառերը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված բառաշարքում ըստ անհրաժեշտության աշակերտը պետք է ավելացնի հ տառը:
2. Ո՞ր արմատը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված բառաշարքում պիտի ավելացնի համապատասխան արմատը:
3. Գտի՛ր ավելորդը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքում պիտի գտնի ավելորդ բառը:
4. Առանձնացրո՛ւ նույն արմատն ունեցող բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից աշակերտը պիտի գտնի երկու բառ, որոնք նույն արմատն ունեն:
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 5Մ. Տրված բառակաապկցության իմաստը պիտի արտահայտի մեկ բառով, ապա պիտի բառակազմորեն վերլուծի գտած բառը:
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 5Մ. Պիտի գտնի տված բառերի հոմանիշը կամ հականիշը և վերլուծի բառակազմորեն:
7. Կազմի՛ր բառեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Տրված բառերի արմատները պիտի գտնի, ապա դրանք միացնի և ստանա նոր բառ:
8. Տեղադրի՛ր համապատասխան բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված նախադասության մեջ պիտի լրացնի համապատասխան բառը:
9. Գտի՛ր արմատները, կազմի՛ր բառը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Պիտի գտնի համապատասխան բառերը՝ հետևելով հրահանգներին, ապա դրանք միացնի և ստանա ուրիշ բառ՝ ըստ կաղապարի:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հ բաղաձայնի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:15:00 միջին 20Մ. Հ բաղաձայնի արտասանությունը և ուղղագրությունը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հ-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:20:00 միջին 11Մ. Հ-ով գրվող բառերի արտասանության և գրության ամրապնդում:
2. Հ բաղաձայնի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:35:00 միջին 11Մ. Հ բաղաձայնի արտասանությունը և ուղղագրությունը