Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դո՛ւրս գրիր անհրաժեշտ բառը/բառերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Փոխի՛ր առաջին հնչյունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Փոխի՛ր բաղաձայնները

Բարդություն միջին

3
4. Միացրո՛ւ բառի բաղադրիչները

Բարդություն միջին

3
5. Գումարի՛ր վերջածանց

Բարդություն միջին

2
6. Գտի՛ր ավելորդը

Բարդություն միջին

4
7. Նշի՛ր շարքի համարը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար