Փոփոխի՛ր մեկ կամ երկու բաղաձայն հնչյուն և ստացի՛ր.
 
կոծ-ից բաց-ի հականիշը  
 
Պատասխան