Գրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Փոխի՛ր բառի առաջին բաղաձայն հնչյունը.
 
գող-ը դարձրո՛ւ հարսի դեմքը ծածկող շղարշ
 
Պատասխան.