Գրի՛ր բառը:
 
Բառակապակցությունն արտահայտի՛ր մեկ բառով, դրան ավելացրու տրված նախածանցը և ստացիր ածանցավոր բառ:
 
ան + միևնույն տեսակի -  
 
Գրի՛ր ստացված ածանցավոր բառը:
 
Պատասխան.