1. Տրված բառաշարքում ո՞ր բառն է ավելորդ:
 
քղանցք, քողտիկ, քաղհան, վախճան, տաղտուկ
 
Պատասխան.
 
2. Ինչո՞ւ է գտածդ բառն ավելորդ: Ընտրի՛ր տրված պատասխաններից մեկը: