Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ավելացրո՛ւ վանկը

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտի՛ր բառի մեջ վանկը

Բարդություն հեշտ

2
3. Քանի՞ վանկ կա

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտի՛ր գաղտնավանկը

Բարդություն հեշտ

2
5. Գտի՛ր բառը

Բարդություն միջին

4
6. Գտի՛ր փակ վանկով բառը

Բարդություն միջին

4
7. Գտի՛ր ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

4
8. Ավելացրո՛ւ վանկը

Բարդություն բարդ

6
9. Միացրո՛ւ վանկերը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վանկ: Տեսակները

Բարդություն հեշտ

8

Նյութեր ուսուցչի համար