Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Գտի՛ր բառը 4Մ.
2. Ավելացրո՛ւ վանկը 2Մ.
3. Քանի՞ վանկ կա 2Մ.