Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
1. Միացրո՛ւ վանկերը \(1.\) ղե, \(2.\) գը, \(3.\) րու, \(4.\) ու, \(5.\) թյուն: Դասավորի՛ր թվերի հաջորդականությամբ:
  
Հուշում: Թվերն անջատի՛ր ստորակետերով, դրանց միջև բացատներ թող:
 
Պատասխան` 
 
 
2. Ստացի՛ր բարդածանցավոր բառ:
 
Հուշում: Վանկերը գրի՛ր ճիշտ հերթականությամբ, դրանց միջև գծիկներ դի՛ր, հետո դիր բացատ, այնուհետև հավասարության նշան դի՛ր, ևս մեկ բացատ և գրի՛ր բառն ամբողջությամբ (օրինակ՝ ծաղ-կա-զարդ = ծաղկազարդ):
 
Պատասխան`