\(1.\) Տրված բառերի բաց թողած հատվածներում ավելացրո՛ւ մեկ գաղտնավանկ:
 
...թիռ, ...դեհ, ...շեջ
 
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Ավելացրո՛ւ գտածդ վանկը, բառերը գրի՛ր լրիվ, անջատի՛ր ստորակետերով, բացատնե՛ր թող:
 
Պատասխան` 
 
 
\(3.\) Բառերը գրի՛ր վանկատած, վանկերի միջև գծի՛կ դիր, իսկ բառերն իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, բացատնե՛ր թող:
 
Պատասխան`