\(1.\) Տրված բառաշարքից առանձնացրո՛ւ ավելորդ բառը:
 
բաղաձայն, բարձրանալ, ձայնավոր, գանգրահեր, երախտիք
 
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Ապացուցի՛ր, որ հենց այդ բառն է ավելորդ: Ընտրի՛ր տրված պատասխաններից մեկը: