\(1.\) Տրված բառերում գտի՛ր և առանձնացրո՛ւ գաղտնավանկերը, պահպանի՛ր հերթականությունը (օրինակ՝ շղթա, թրթիռ - շըղ, թըր):
 
 
Պատասխան` ժխտել, զվարթանալ-
 
 
\(2.\) Տրված բառերը գրի՛ր վանկատելով (օրինակ՝ շըղ-թա, թըր-թիռ): Բառերն անջատիր ստորակետով և բացատով:
  
Պատասխան`