\(1.\) Տրված բառաշարքից առանձնացրո՛ւ միայն մեկ բաց վանկ ունեցող բառը:
 
նախքան, միջնադար, մանրէաբան, նրբանցք, նախօրոք, պերճանք
 
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Բառը գրի՛ր վանկերի բաժանած: Ամեն վանկից հետո բացա՛տ թող և գծի՛կ դիր (օրինակ՝ թըր - թիռ):
  
Պատասխան`