\(1.\) Տրված բառի մեջ քանի՞ բաց վանկ կա: Պատասխանը գրի՛ր թվով:
 
գինեվաճառ
 
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Դո՛ւրս գրիր միայն բաց վանկերը, անջատի՛ր ստորակետերով, դրանց միջև բացատնե՛ր թող: Օրինակ՝ կա, տու
 
Պատասխան`