\(1.\) Հետևյալ բառաշարքում տրված վանկերից ո՞րը կավելացնես, որ ստանաս բառեր՝ բեր, թե՞ բեռ:
 
...րի, ...դակալ, ...նեբերան, ...քաշատ
  
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Բառերը գրի՛ր լրիվ, պահպանի՛ր հաջորդականությունը, անջատի՛ր ստորակետերով և բացատով:
 
Պատասխան`