Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վանկ Ներկայացվում է վանկի մասին տեսական նյութը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ավելացրո՛ւ վանկը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված են բաց թողած վանկերով բառեր, պիտի մեկ վանկ էլ ավելացնի, որ ստանա բառ:
2. Գտի՛ր բառի մեջ վանկը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված բառի մեջ պիտի որոշի բաց վանկերի քանակը:
3. Քանի՞ վանկ կա 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պիտի որոշի, թե տրված բառի մեջ քանի՞ փակ վանկ կա:
4. Գտի՛ր գաղտնավանկը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված բառի մեջ պիտի գտնի և առանձնացնի գաղտնավանկը:
5. Գտի՛ր բառը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից պիտի աառնձնացնի միայն բաց վանկերից կազմված կամ 1-2 բաց վանկ ունեցող բառերը:
6. Գտի՛ր փակ վանկով բառը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից պիտի գտնի միայն փակ վանկերից կամ մի քանի փակ վանկ ունեցող բառերը:
7. Գտի՛ր ավելորդ բառը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքում պիտի առանձնացնի ավելորդ բառը:
8. Ավելացրո՛ւ վանկը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Տրված բառաշարքում պիտի ավելացնի համապատասխան վանկը:
9. Միացրո՛ւ վանկերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Տրված վանկերը պիտի միացնի և ստանա բառ ըստ հրահանգի:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վանկ: Տեսակները 00:10:00 հեշտ 8Մ. Վանկ: Տեսակները: Ինքնուրույն վարժանք վանկի և դրա տեսակների իմացությունն ամրապնդելու համար:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վանկի տեսակները 00:15:00 միջին 14Մ. Վանկի տեսակները: Ինքնուրույն աշխատանք վանկի և դրա տեսակների մասին գիտելիքի ամրապնդման համար:
2. Վանկի տեսակները 00:20:00 միջին 16Մ. Վանկի տեսակները: Ձեռք բերած գիտելիքի և դրա կիրառման կարողության ստուգում: