Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Քանի՞ հնչյուն կա. է-ե

Բարդություն հեշտ

1
2. Քանի՞ հնչյուն, քանի՞ տառ

Բարդություն հեշտ

1
3. Քանի՞ հնչյուն կա. Եվ-և

Բարդություն միջին

3
4. Միացրո՛ւ բառերը

Բարդություն միջին

3
5. Կազմի'ր ուրիշ բառեր

Բարդություն միջին

4
6. Փոխի'ր հնչյունը

Բարդություն միջին

3
7. Գտի'ր տեքստից

Բարդություն բարդ

5
8. Գտի'ր բառն ըստ հրահանգի

Բարդություն բարդ

5
9. Կազմի'ր բառեր. հ բաղաձայնի արտասանությունը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար