1. Գրի՛ր Սատուրն մոլորակի հայերեն անունը՝ \(7\) հնչյուն ունեցող`
 
Պատասխան.
 
2. Քանի՞ տառով է գրվում գտածդ բառը:
 
Պատասխան. նշի՛ր ճիշտ թիվը՝