Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Քանի՞ հնչյուն կա. է-ե 1Մ.
2. Փոխի'ր հնչյունը 3Մ.
3. Քանի՞ հնչյուն կա. Եվ-և 3Մ.
4. Կազմի'ր ուրիշ բառեր 4Մ.