Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հայերենի ձայնավոր հնչյունները

Բարդություն հեշտ

1
2. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

2
3. Միացրո՛ւ արմատները

Բարդություն միջին

2
4. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
5. Գտի՛ր հոմանիշը

Բարդություն միջին

3
6. Ստացի՛ր ուրիշ բառ

Բարդություն միջին

3
7. Ավելացրո՛ւ հնչյունախումբ

Բարդություն միջին

4
8. Տեղադրի՛ր բառերը

Բարդություն բարդ

5
9. Գտի՛ր արմատները և միացրո՛ւ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար