Գտի՛ր տրված բառերի՝ ձայնավորով սկսվող հականիշները:
 
տխուր, թույլ, բանուկ, խարդախ
 
Հուշում: Բառերը դո՛ւրս գրիր տրված հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով:
 
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել: Հոգնակի թվի դեպքում պատասխանում մուտքագրել բառը եզակի թվով: