Տրված բառաշարքից դո՛ւրս գրիր ձայնավոր հնչյունով սկսվող բառերը:
 
գանձ, մայր, յասաման, ալեհեր, որոտալ, ոսոխ, ընթերցել, իշուկ
 
Հուշում: Բառերը դո՛ւրս գրիր տրված հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով:
 
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել: Հոգնակի թվի դեպքում պատասխանում մուտքագրել բառը եզակի թվով: