1. Տրված բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով.
 
ուղիղ թռչող
 
Պատասխան.
 
2. Քանի՞ ձայնավոր հնչյուն կա այդ բառում.