Դեղձ-ը ձևափոխիր և ստացի՛ր պտղատու ծառ:
 
Հուշում: Պետք է ավելացնես ձայնավոր հնչյունով սկսվող մասնիկ:
  
Պատասխան.