Տրված բառին ավելացրո՛ւ ձայնավորով վերջացող հնչյունախումբ և ստացի՛ր առարկայի հատկանիշ ցույց տվող՝ ածական բառ:
 
խել/ք/
 
Գրիր ըստ տրված կաղապարի՝ բառ + հնչյուն/հնչյունախումբ = պահանջվող բառը
 
Պատասխան.