1. Մտովի լրացրու տեքստի բաց թողնված բառերը:
 
բնակվում, զվարթ, Բարձրյալից
 
Հովիվ Երեմիան կնոջ հետ -------------- էր համեստ խրճիթում: -------------- ու երջանիկ էր, մտքում միշտ ջերմորեն շնորհակալ էր լինում --------------:
 
2. Գտի՛ր այդ բառերի՝ ձայնավորով սկսվող հոմանիշները և լրացրու պատասխանի վանդակում:
Հուշում:
 
Բառերը գրիր տեքստի հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով: Չմոռանաս անջատել բացատներով: 
 
Պատասխան.