1. Գրի՛ր տրված բառերի արմատները: 
 
                          լուսավոր                                         տո՛ւր  
 
Պատասխան.             
 
2. Տրված բառերի արմատների միացումով, անհրաժեշտության դեպքում նաև ա հոդակապով կազմի՛ր բարդ  բառ:
 
Հուշում: Բառը պիտի ավարտվի ձայնավոր հնչյունով:
 
Պատասխան.