1. Գտի՛ր  բառը՝ մանուկ-ի հոմանիշը:
 
Հուշում: Վերջանում է ձայնավոր հնչյունով:
 
Պատասխան