1. Արտահայտի՛ր  մեկ բառով՝ խուզված խոտ պարտեզում:
 
Պատասխան.
 
2. Գտածդ բառի ձայնավոր հնչյունը փոխի՛ր և ստացի՛ր նոր բառ երաժշտական գործիք-ի  նշանակությամբ:
  
Պատասխան.