Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտի՛ր բառերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ավելացրո՛ւ յ

Բարդություն հեշտ

1
3. Փոխարինի՛ր հոմանիշով

Բարդություն միջին

2
4. Գտի՛ր ավելորդը

Բարդություն միջին

4
5. Ո՞ր շարքում կա

Բարդություն միջին

3
6. Ավելացրո՛ւ ածանց

Բարդություն միջին

3
7. Ո՞ր երկհնչյունն է թաքնվել

Բարդություն բարդ

6
8. Գտի՛ր բառն ըստ բացատրության

Բարդություն բարդ

5
9. Ի՞նչ կավելացնես

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար