1. Գետի հոսելու տեղ բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:  
 
Պատասխան.    
                
2. Ինչպե՞ս կարելի է գտածդ բառից   ազգություն ստանալ:  
 
Հուշում: Պատասխանը յ հնչյուն ավելացնելու կամ տեղափոխելու մասին պիտի լինի: Պատասխանել ըստ տրված կաղապարի. բուն -բույն. ավելացնում ենք յ հնչյունը:
  
Պատասխան. :