1. Տրված բառերին ից, ով վերջավորություններ-ից  ո՞րը կավելացնես, որ ստացվի յի երկհնչյուն ունեցող բառ:
 
Պատասխանի դաշտում գրիր այսպես՝ ան վերջածանցը:
 
երեկո, կինո
  
Պատասխան.
 
2.Ավելացրո՛ւ վերջավորությունը կամ ածանցը, բարձրաձայն արտասանի՛ր բառերը, ճշտի՛ր դրանց արտասանությունը, հետո  գրի՛ր տրված հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետով և բացա՛տ թող:
  
Հուշում: Նկատի՛ ունեցիր, որ ա-ով, ո-ով չվերջացող բառերում յ հնչյունը լսում ենք, բայց չենք գրում:  
  
Պատասխան.