Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Գտի՛ր ավելորդը 4Մ.
2. Գտի՛ր բառն ըստ բացատրության 5Մ.
3. Փոխարինի՛ր հոմանիշով 2Մ.
4. Գտի՛ր բառերը 1Մ.