Ստացի՛ր նոր բառ:
 
Տրված բառի մեջ ավելացրո՛ւ յ կիսաձայն հնչյուն և ստացի՛ր նոր բառ, պարտեզ նշանակությամբ:
 
ագի
 
Պատասխան.