1. Գտի՛ր տրված բառերի արմատները՝ քառորդ, տասնավոր, դրանք անջատի՛ր ստորակետով:
 
Պատասխան.
 
2. Այդ արմատներին երկհնչյուն ունեցող  ի՞նչ վերջածանց կարող ես ավելացնել, որ ստացվի  առարկա ցույց տվող՝ գոյական բառ:
 
Պատասխան.
  
Հուշում: Գրի՛ր բառերի արմատները, գումարման նշանով ավելացրո՛ւ ածանցը, հավասարման նշա՛ն դիր և գրի՛ր ստացածդ բառը: Օրինակ՝  արմատ + ածանց = բառ: Չմոռանաս բառակազմական պատկերներից հետո ստորակետ դնելու և բացատներ թողնելու մասին:
  
Պատասխան.