1. Տրված բառաշարքում ո՞ր բառն է ավելորդ:
 
գույն, տույժ, թույն, ձյուն, հույն
 
Պատասխան.
 
2. Ապացուցի՛րոր հենց այդ բառն է ավելորդը: Ընտրի՛ր պատասխաններից մեկը: