Լևոն Մարտիրոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3/3 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

3792

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3971

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Դասընթացներ

«Մաթեմատիկա» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Մայրենի» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%