Rubina Danielyan

ՈՒսումնական հաստատություն

10А դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

24

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2979

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%