Arthur Apresyan

ՈՒսումնական հաստատություն

3Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

19

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1920

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%