Davit Galstyan

ՈՒսումնական հաստատություն

6A դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

32

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1804

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%