Rafik Hakobyan

ՈՒսումնական հաստատություն

7B դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

48

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4033

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%