Անանուն Անանյան

ՈՒսումնական հաստատություն

11Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

37

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2226

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%