Նարեկ Գալստյան

ՈՒսումնական հաստատություն

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1849

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%