Ալեն Ղահրամանյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5/5 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1511

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2019

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%