Գառնիկ Սեդրակյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

10177

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

10886

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Դասընթացներ

«Մաթեմատիկա» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 40% յուրացվածությունից հետո
«Մայրենի» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 40% յուրացվածությունից հետո
«Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Անգլերեն» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 40% յուրացվածությունից հետո

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%