Նարինե Մելքոնյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

725

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4138

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Դասընթացներ

«Մաթեմատիկա» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 60% յուրացվածությունից հետո
«Անգլերեն» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 60% յուրացվածությունից հետո
«Ինֆորմատիկա» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 60% յուրացվածությունից հետո
«Աշխարհագրություն» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 60% յուրացվածությունից հետո
«Բնագիտություն» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 60% յուրացվածությունից հետո

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%