Անժելա Գևորգյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4A դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

2861

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

5894

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%