Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նշված լեռնագրական միավորներից ո՞րն է տարածվում Սահարա անապատի տարածքում: