Մուտքագրիր ճիշտ պատասխանները:
 
  բնական զոնայի հողերը գորշ անապատային են, որոշ դեպքերում մոխրագորշ, աղակալած և քարքարոտ: Միևնույն ժամանակ, անապատների տարածքի մոտ \(80\) %-ը    անապատներ են: